« Blogg hem

Vikten av att skapa smarta digitala strategier

3 maj 2021 | Digital marknadsföring

I detta artikeln kommer vi att lyfta fram vikten av att skapa och genomföra smarta och mätbara digitala strategier som hjälper ert företag i den digitala resa och skapa digital tillväxt.

Men vad är en Digital Strategi och vad innebär det?

En digital strategi är, som en lärare sade till mig en gång, ”konsten av att vinna ett krig” och detta oftast byggs på en rad olika implementerade taktik. För att utveckla smarta och mätbara digitala strategier behöver marknadsavdelningen tillsammans med ledningsgruppen ha tydliga svar på följande frågor:

  • Vart befinner oss idag?
  • Vart vill vi komma?
  • Hur vill vi göra det?

Dessa frågor är grunden för att sen börja bygga strategin.

Vart befinner vi oss idag?

Detta är en jätteviktig fråga som kan ta mycket energi och resurser men det är viktigt att den genomförs ordentligt.
Oavsett om vi pratat om B2B eller B2C företag, alla behöver veta vart dem befinner sig i dagsläge och för detta marknadsavdelningen ta fram en del olika analyser så som ”Nulägesanalys” av själva företaget där man kartlägga hur företaget positionera sig på marknaden, ”Konkurrensanalys” för att identifiera konkurrenterna och hur dem arbetar, SWOT-analyser samt ibland, beroende på företagens storlek, en så kallad PEST-analys där man bör kartlägga den politiska, ekonomiska, sociala och tekniska läge i nutid och hur detta kan ändras och påverka företaget i framtid.

Allt detta arbete måste göras för att förstå den befintliga positioneringen av företaget.

Vad vill vi uppnå?

Under detta fråga, nu när vi vet hur och vart företaget ligger, är dags att sätta tydliga, realistiska och mätbara mål.
Oftast blir överoptimistiskt och sätta alldeles för höga mål som sedan blir rätt svårt att uppnå. Därför är viktigt, i denna fas, att börja med små steg och mäta resultaten konstant för att, på det sättet, snabbt inse om det följer rätt väg och målet är faktiskt nåbart. Samtidigt kan man naturligtvis sätta upp flera mål på olika kanaler. Till ex.:

  • Öka ”Brandawareness” på sociala medier så som Facebook, Instagram eller LinkedIn
  • Öka engagemangsgraden på sociala medier
  • Öka besöksantal på webbsidan med X % eller driva trafik på ett vis sida/produkt osv

Vilka vill vi uppnå?

En annan viktig aspekt som alla företag borde ha tydligt för sig är vilka är vår målgrupp?
Det är väldigt viktigt att ha identifierat redan från början vilka är företagets målgrupp, dvs vilka är våra kunder. Här skulle vara smart om det kan tas fram 3–5 så kallade ”Personas”. Med Personas menar vi 3–5 porträttet där du beskriver fiktivt olika kunder med information om bland annat geografiska, demografiska och sociala egenskaper en kund har

Hur vill vi uppnå våra mål?

Nu, när vi har lagt grunden och vi vet var vi befinner oss och vilka mål vi har, är det dags att ta fram olika digitala taktik för att i den långa löpet har fastställt en stark och smart digital strategi.
Här kan vi arbeta med kanal anpassade digitala strategier utifrån dem mål man hade satt i fråga 2.
Har vi satt ett mål för ”Brandawareness”, då kan man:

  • Hitta lösningar som skapar just det och här kan man arbeta med content (innehåll).
  • Skapa intressant innehåll som lockar just den specifika målgrupp. Väcka rätt känsla kring produkten/tjänsten eller lyft fram vilka problem kan produkten/tjänsten lösa. Hur produkten/tjänsten skapar mervärde för kunden.
  • Arbeta aktivt med sociala medier där man läger upp innehåll och uppmana till dialog. (Detta skapa engagemang)
  • Arbeta med webbsidan där man läger upp SEO anpassat innehåll (Detta leder till ökad trafik)

I första blicken kan man tänka att det är ju lätt att sätta upp mål för företaget och oftast är att sälja mer och hitta fler kunder förstås. Alla vill öka intäkterna i företag vilket vi har fullt förståelse för men utan en väll uppbyggd strategi blir det svårt.
Nu har vi skrapat bara ytan av hur man måste tänka kring digitala strategier i den mer och mer digitaliserat värld vi lever i och om du gillar statistik, här finns en länk för att se hur svenskarna använder internet och Sociala Medier.
Enligt statistiken finns rätt förutsättningar i Sverige för digitalisering och du måste följa trenden för att vara en marknadsledare.
Känns det komplicerat och/eller saknar du resurser eller kunskaper kring digitalisering? Vi hjälper er gärna!
Kontakta oss redan idag så bokar vi en kostnadsfri möte där vi gå igenom eran behov och vi presenterar digitala lösningar som skapar tillväxt för just ditt företag

Låt oss ta ett möte och se hur Imperativ media kan hjälpa er

Florin Gainar, Digital marknadsförare och Projektledare @imperativmedia

 

Offertförfrågan KONTAKTA OSS