Företagsidentitet

Företagsidentitet eller Corporate Identity på engelska handlar om hur organisationen, genom sin kommunikation och användningen av grafiska element, uppfattas extern av marknaden (kunder, investerare, samarbetspartners osv) eller intern (anställda, medarbetarna).
Stärk ditt vatumärke
Hjälp omvärlden känna igen dig
Öka din försäljning

Företagsidentitet speglar organisationens ”personlighet” och är en viktig del i buggandet eller vården av varumärket eftersom ett positiv uppfattning av organisationen som väcker rätt känslor leder oftast till en bättre positionering på marknaden, bygger tillit och ger en långsiktigt och hållbart tillväxt. Vi kan lätt säga att Företagsidentitet är summa av alla signaler riktade till omvärlden.

4 viktiga delar för en lyckad strategi av din företagsidentitet som bygger den önskade image av företaget eller organisationen:

Grafisk design

Grafisk design är ett effektivt kommunikationsmedel att påverka bilden som kunden får av företaget. Därför bör varje företag ha en klar image, som genereras inte bara via handlingar och kunskap men också via det visuella. Företagsidentitetens visuella del är den synliga delen av själva identiteten, det vill säga allt det som ögat kan se. Vanligtvis, de centrala delarna av den visuella identiteten är; logotypen, de kännetecknande färgerna och typografin.

Grafisk Manual

En grafisk manual är ett dokument som innehåller förbestämda regler på hur dem grafiska element ska användas både digitalt och print. I en grafisk manual ingår bl. annat:

  • Logotyp – oftast i olika varianter där logotypen kan anpassas utifrån olika användningsområden
  • Exakta färg med färgkod – oftast i RGB koder för digitalanvändning och CMYK koder för print
  • Exakta typsnitt – Oftast en eller två olika typsnitt anpassade efter användningsområde med tydliga regler för H1 till H6, brödtext, vikt osv
  • Regler angående andra symboler eller grafiska element

Tonalitet

Tonaliteten handlar om hur företaget talar till sin publik. Oftast följs samma tonalitet på alla kommunikationskanaler men vi på Imperativ Media tycker det är bäst att anpassa tonaliteten utifrån kanal. Dvs att ha olika tonalitet i till ex. officiella mejl, offert osv och en helt annat till ex. i kommunikation på Sociala Medier. Oavsett hur du gör bör tonaliteten vara tydligt för alla inom företaget och bör stå i ett styrdokument som vägleder medarbetarna.

Tonaliteten består av hur det skriftliga språket används så som vänligt, skojigt, professionellt, fakta drivet osv men också vilka bilder och bildtonalitet ska användas.

Ska den skrivas till första, andra eller tredjeperson?

Ska bilderna ha en vis färg tonalitet? Vilka känslor ska bilderna trigga?

Bygg gärna en så kallad Moodboard för exemplifiering.

Beteende

Vilka värderingar företaget har inom verksamheten?

Eftersom med hjälp av företagsidentitet arbetar du proaktiv för en bra image av företaget och bygger varumärket systematiskt så är det väldigt viktigt att ha det tydligt hur och på vilket sätt ska företagets egna värderingar kommuniceras.

Detta gäller för intern och externkommunikation där du kan skapa en starkare Employer Branding eller ett starkare varumärke på marknaden.

För en lyckad företagsidentitet är det viktigt att allt hänger ihop och att man är tydlig. För att ett företag ska verka pålitligt krävs det att företaget är tydliga med hur de agerar och uttrycker sig både digitalt och print.


Komplicerad? Lugnt! Vi hjälper dig!

Saknar du resurser för att skapa en tydlig och stark företagsidentitet både på webben och print? Vi hjälper dig!
Tillsammans bygger vi ert företagsidentitet utifrån eran målgrupp och position på marknaden. Vi gör en målgruppsanalys för att se vad är det som trigger er målgrupp, intern analys för att se vilken potential finns samt hur ni vill bli uppfattade av marknaden mm.
Utifrån analysen skapar vi ramarna för både den digitala och den fysiska identiteten.

Låt oss ta ett möte och se hur Imperativ media kan hjälpa er

Florin Gainar, Digital marknadsförare och Projektledare @imperativmedia

 

Offertförfrågan KONTAKTA OSS