Fotografering

Professionell fotografering för ditt företag är en investering. Högkvalitativa bilder är en extremt viktig del av företagens marknadsföringsmål.

Kvalitetsfotografier kan inte bara öka försäljningen och den totala uppfattningen om värdet på dina företags varor eller tjänster, utan det har visat sig att bilder av låg kvalitet faktiskt kan ha omvänd effekt, vilket skadar en potentiell kunds uppfattning om dig och avvisar dem från ditt företag.

Öka företagets digitala närvaro

Det finns två sätt att dra nytta av genom att använda dina bilder online. Den första är att ha en onlinebutik. Bilder som följer med en onlinebutik kommer att låta kunderna veta exakt vad de får, och på det sättet kommer de att vara mer benägna att göra ett köp. Det andra sättet att använda bilder online är att öppna en portfölj webbplats. Detta gör det möjligt för människor att se vad som erbjuds, inte bara produktmässigt utan också när det gäller plats och andra aspekter av ditt företag.

Att driva en visuell och effektiv marknadsföringskampanj kommer inte bara att leda till större försäljning utan kommer också att öka den totala närvaron och uppfattningen av ett företag, vilket resulterar i större långsiktig tillväxt. Detta hjälper till att bygga och stärka företagets varumärke på marknaden vilket i sin tur stärker positioneringen och skapar långsiktigt och hållbart tillväxt.

Ökad försäljning

Det finns en direkt koppling mellan att använda bilder av hög kvalitet i din marknadsföring och försäljningstillväxten. För en kund kan skillnaden mellan en bra bild och en ganska bra bild vara skillnaden mellan köp och inget köp. Många företag fokuserar på kostnaden för fotografering för en marknadsföringskampanj istället för de fördelar den ger. Ofta spenderar företag stora summor på tryckning och distribution och försöker spara på fotokostnader. Tyvärr leder detta ofta till slöseri med de medel som investeras i den totala kampanjen.

Satsa istället på en duktig fotograf som kan förmedla rätt känsla och rätt image företaget erbjuder som leder till ökad försäljning.

Marknadsföring

Alltför ofta förbises, om ditt företag har någon form av reklamevenemang anställ en fotograf för att ta bilder av förfarandet. Dessa kan användas för pressmeddelanden, webbplatser, broschyrer, e-mailmarknadsföring, nyhetsbrev eller annat reklammaterial och kan visa vad ditt företag gör utöver dina produkter eller tjänster.

Företagets image

Att visa dina produkter och tjänster på ett professionellt sätt hjälper också till att öka uppfattningen om ditt företag och i konsumenternas sinne ökar värdet på de produkter och tjänster som ditt företag tillhandahåller. Ett företags professionella utseende är också avgörande för all verklig långsiktig tillväxt.

Produktfotografering

Skapa en professionell katalog eller portfölj där du visar upp dina produkter du säljer online. En bra byggt PIM (Product Information Management) leder oftast till merförsäljning och bygger tillit och långsiktiga kundrelationer.

Ha bilder på alla dina produkter så att kunderna verkligen kan se vad de köper.


Företagsfotografering är något som kan användas i dina visuella marknadsföringsmetoder som, webbsidan, sociala medier, affischer, broschyrer, mail osv. Foton kan också användas tillsammans med pressmeddelanden eftersom de gör det möjligt för människor att visualisera aspekter av ditt företag oavsett om det är produkten, lokalerna eller även dig själv!

Företagsfotografering på ett eller annat sätt spelar en grundläggande roll för ett företags framgång och hjälper företagets ägare på många sätt. En ansedd fotograferingsbyrå hjälper till att presentera företaget i ett konstruktivt ljus genom bra bilder i digitala kommunikationskanaler, både organiskt och i annonskampanjer eller företagsbroschyrer. Det kan vara för utveckling av varumärkesidentitet, eller massmeddelanden och adressering, och helt enkelt täckning av årligt affärsmöte. Företagsfotografering är av yttersta vikt för varje organisation

Många företag har nu också en intern tidskrift där bilder och rapporter om senaste händelser ingår för personalen. Dessa bilder hjälper till att stärka anställdas band med deras företag och göra dem engagerade i dess framsteg; således hjälper de också till att behålla personal. Det kan finnas några organisationstidskrifter för intern distribution som också inkluderar bilder och nyheter om företagets senaste händelser för medarbetarnas medvetenhet. Dessa bilder hjälper personalen att känna en tillhörighet till organisationen, vilket i sin tur stärker deras lojalitet.

Behöver du hjälp med fotografering?

Hör av dig till oss så ser vi till att du har en bildbank som gynnar ditt företag.

Samtycke(Obligatoriskt)

Låt oss ta ett möte och se hur Imperativ media kan hjälpa er

Florin Gainar, Digital marknadsförare och Projektledare @imperativmedia

 

Offertförfrågan KONTAKTA OSS