Tillgänglighetsgranskning

Tillgänglighetsanpassning är att ta användbarheten på din webbplats till en högre nivå, vilket alla gynnas av. Digital tillgänglighet betyder att alla människor – oavsett exempelvis funktionsnedsättning – ska kunna använda digitala tjänster eller webbplatser.

Tillgänglighetsgranskning light

Avskalad tillgänglighetsgranskning för att bedöma hur väl gränssnittet uppfyller kraven på tillgänglighet.

Ingår följande:

  • Tillgänglighetsgranskning av alla 10 utvalda riktlinjer som ingår under WCAG 2.1 AA
  • En lista av tillgänglighetsproblem sorterad utifrån prioritet.
  • Lösningsförslag för varje problem. Förslagen består av kodexempel, videor, skärmdumpar och illustrationer.
  • Rapport innehållande alla ovan punkter
Offertförfrågan

Tillgänglighetsgranskning fullständig

En fullständig tillgänglighetsgranskning innebär att alla 50 riktlinjer på nivå A och AA i WCAG 2.1 kontrolleras.

Ingår följande:

  • Tillgänglighetsgranskning av alla 50 riktlinjer som ingår under WCAG 2.1 AA
  • En lista av tillgänglighetsproblem sorterad utifrån prioritet.
  • Lösningsförslag för varje problem. Förslagen består av kodexempel, videor, skärmdumpar och illustrationer.
  • Fullständig tillgänglighetsredogörelse redo att publicera på din webbplats
  • Rapport innehållande alla ovan punkter
Offertförfrågan

Webbtillgänglighet

… eller digital tillgänglighet, precis som ordet säger, handlar om att tillgängliggöra användandet av digitala plattformar för alla användare oavsett funktionshinder eller funktionsnedsättning. Webbtillgängligheten eller digital tillgängligheten handlar om att möjliggöra och optimera kommunikationen på digitala plattformar för människor med bred spektrum av egenskaper och förmågor.

Sedan december 2016 har webbdirektivet blivit lagstadgad för alla aktörer inom offentlig sektor för alla EU-länder. I Sverige började lagen gälla från 1 januari 2019, DOS-lagen och innefattar relevanta delar av europeiska standarden EN301549.

Den europeiska standarden följer, med några tillägg, den internationella standarden WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidlines) på nivå AA

Låt oss ta ett möte och se hur Imperativ media kan hjälpa er

Florin Gainar, Digital marknadsförare och Projektledare @imperativmedia

 

Offertförfrågan KONTAKTA OSS